سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اعتقاد..

اگر خدا نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد...
چقدر به این جمله اعتقاد داریم؟